TUYỂN DỤNG

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ NGAY HÔM NAY

tRƯỞNG NHÓM

Vị trí:  Cần Thơ

Số lượng: 10

Ngày hết hạn: 30/04/2021

Marketing tổng hợp

Vị trí:  

Số lượng:

Ngày hết hạn:

kế toán trưởng

Vị trí:  Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Số lượng:

Ngày hết hạn:

nhân viên dv kh

Vị trí:  Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Số lượng:

Ngày hết hạn:

giám đốc kinh doanh

Vị trí:  Cần Thơ, Hồ Chí Minh

Số lượng:

Ngày hết hạn: